Bericht van het bestuur

Beste leden,  

Sinds het begin van de Coronacrisis volgen wij de richtlijnen van het RIVM, de adviezen van het ministerie van VWS/NOC*NSF en de KNLTB. Interpretatie c.q. praktische invulling hiervan is te vinden op de website van de KNLTB: https://knltb.nl/nieuws/2020/03/veelgestelde-vragen-na-maatregelen-omtrent-coronavirus/

Op basis van voornoemde overheidsmaatregelen, richtlijnen en adviezen bekijken we welke gevolgen dit heeft voor LTC Soestdijk en nemen we waar nodig maatregelen. 

Prioriteit van het bestuur is om de impact op de vereniging te minimaliseren en de financiële continuïteit te waarborgen, uiteraard met oog voor onze leden én alle mensen die professioneel betrokken zijn bij onze vereniging. Ook in deze tijd blijven we solidair met onze horeca, trainers, leveranciers, sponsoren en huurders. We spannen ons in om nauw met hen in contact te blijven en waar mogelijk (financieel) te helpen in deze moeilijke tijd. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor onze leden. Mocht de betaling van contributie momenteel niet mogelijk zijn, verzoeken we u om contact op te nemen met onze penningmeester. Dan zoeken we samen naar passende oplossingen.  

De ontwikkelingen rondom het coronavirus en de consequenties voor sportverenigingen volgen elkaar snel op. Zodra er nieuwe inzichten zijn zullen we deze met jullie delen. Wij adviseren om de website van LTC Soestdijk (www.ltcsoestdijk.nl of via de clubapp) ook goed in de gaten te houden voor de meest recente informatie vanuit de vereniging.

We maken een bijzondere periode door en we doen een beroep op u om die periode ook als LTC Soestdijk verenigingsleden met zijn allen te dragen. We wensen jullie veel sterkte en gezondheid de komende tijd.

 

Vriendelijke groeten,

Bestuur LTC Soestdijk