Inschrijven Voorjaarscompetitie 2020

Inschrijven voorjaarscompetitie 2020

In 2020 kan er weer worden deelgenomen aan de districtscompetitie en de landelijke voorjaarscompetitie. Inschrijven voor deelname aan de competitie gaat via deze link. Er kan alleen worden ingeschreven als compleet team. Geen team? Stuur dan een bericht aan [email protected] met al je gegevens. Wellicht kunnen we meer voor je doen dan alleen plaatsen op de reservelijst.

 

Inschrijving sluit 13 december 2019 om 0.00 uur!

 

Starttijd zaterdagcompetitie 2020

Bij de inschrijving voor 2020 kun je een voorkeur starttijd opgeven voor thuiswedstrijden op zaterdag. Wij geven geen garantie dat het team ook op die tijd kan starten! Iedereen moet bereid zijn om om 09.00 uur te starten. 

 

VCL/dagverantwoordelijke

We hebben voor de vrijdag, zaterdag en zondag tijdens de voorjaarscompetitie mensen nodig, die een halve dag de competitie ondersteunen. VCL/dagverantwoordelijke houdt o.a. in: de gasten ontvangen, zorgen dat de spelers op tijd de baan op gaan en eventueel assisteren als er een discussie is op de baan. We hebben hiervoor ongeveer 35 personen nodig die zich één ochtend, middag of avond van hun weekend willen inzetten om de voorjaarscompetitie vlekkeloos te laten verlopen. Bij het inschrijven moet aangegeven worden wie VCL/dagverantwoordelijke is op een vrijdagavond, of halve dag op zaterdag of zondag (dit is bij voorkeur niet de dag waarop je speelt). Meedoen aan de voorjaarscompetitie betekent een halve dag medewerking per team! Advies is om de taak als VCL/dagverantwoordelijke uit te voeren met 2 spelers uit 1 team.

 

Meer vraag dan aanbod

We verwachten dat er meer teams voorjaarscompetitie willen spelen dan er capaciteit beschikbaar is op ons park. Wij verwachten met name voor de vrijdagavond meer inschrijvingen dan we op de banen kwijt kunnen. In het geval dat dit zich voordoet, zal er door de VCL geloot worden (zie voorwaarden).

 

Hieronder tref je de regels aan voor inschrijving/deelname. Daarnaast behoudt de VCL zich het recht voor om teams aan te vullen met leden die zich als individu hebben opgegeven. Hierbij wordt uiteraard wel zo veel als mogelijk rekening gehouden met speelsterkte.

 

Deelname aan meerdere voorjaarscompetities

Mocht je uit willen komen in twee verschillende voorjaarscompetities op twee verschillende dagen of spelen bij twee verschillende verenigingen, dan dien je dit te vermelden bij de inschrijving.

 

Belangrijke wijzigingen KNLTB: Competitievormen

Meer aanbod op zaterdagavond: naast GD25+ kan er nu ook HD25+ en DD25+ competitie worden gespeeld.

 

Jeugd

De jeugd- en de seniorenselectie hoeft zich niet in te schrijven, de teamindeling voor beiden wordt verzorgd door de trainers in samenwerking met de Selectiecommissie.

 

Voor het inschrijven voor de voorjaarscompetitie 2020 bij LTC Soestdijk gelden de voorwaarden, zoals hieronder staan beschreven.

 

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de VCL via e-mail [email protected]

 

Wij wensen je heel veel competitie tennisplezier in 2020.

 

Met vriendelijke groet,

De VCL

Marja Brouwer / Reni van Doorn / Remco van Herwaarden

 

 

Voorwaarden deelname voorjaars- en najaarscompetitie

 

Onderstaande voorwaarden gelden vanaf de najaarscompetitie 2019.

Deze voorwaarden zijn opgesteld om alle leden gelijke kansen te geven om competitie te spelen. De afgelopen jaren is gebleken dat lang niet alle teams toegelaten kunnen worden voor competitietennis. Dit geldt voornamelijk voor de vrijdagavond voorjaars- en najaarscompetitie. Deze avond blijkt populair met als gevolg dat er meer inschrijvingen zijn dan de baancapaciteit aankan. Daarnaast speelt de beperkte tijd (19.00– 23.00 uur) waarin de partijen moeten worden gespeeld een beperkende rol. Uitwijk naar de hal is niet mogelijk als structurele oplossing.

 

Voor inschrijven respectievelijk deelname aan de voor- en/of najaarscompetitie bij LTC Soestdijk geldt:

 • Inschrijven in de voorjaars- en/of najaarscompetitie is mogelijk voor ieder lid van LTC Soestdijk.

 • Er dient als team te worden ingeschreven. Indien een lid alleen inschrijft, wordt dit lid ingeschreven als reserve.

 • Een lid mag maximaal 1 team inschrijven voor 1 competitiedag.

 • Het maximaal aantal teams dat op vrijdagavond competitie kan spelen bedraagt 8.

 • Elk team moet uit minimaal 4 spelers voor de dinsdag en donderdag en minimaal 6 spelers voor de overige dagen bestaan. Worden minder spelers ingeschreven, dan worden deze teams bij eventuele loting automatisch uitgeloot.

 • Indien meer teams inschrijven dan het maximale aantal teams, dan vindt een loting plaats.

 • Eventuele loting wordt verricht door een onafhankelijk persoon aangewezen door de competitiecommissie.

 • Aan uitgelote teams wordt een voorstel gedaan om op een andere beschikbare dag competitie te spelen.

 • Teams, die voor beide competities (voorjaar&najaar), zijn uitgeloot en niet op een andere dag competitie willen/kunnen spelen, hebben voorrang bij inschrijving van de eerstvolgende competitie. Dit geldt alleen als het team uit minimaal 4 dezelfde spelers bestaat (er wordt gekeken naar teams en niet naar personen). Teams, die alleen voorjaars- of alleen najaarscompetitie spelen en 2 keer achter elkaar zijn uitgeloot en niet op een andere dag competitie willen/kunnen spelen, hebben voorrang bij inschrijving van de eerstvolgende competitie. Voorwaarde is dat het team uit minimaal 4 dezelfde spelers bestaat (er wordt gekeken naar teams en niet naar personen).

 • Uitslagen van lotingen die voor april 2019 hebben plaatsgevonden, tellen niet mee voor de eerstvolgende competitie.

 • Per team dient één inschrijfformulier te worden ingevuld. Alleen met een volledig ingevuld inschrijfformulier is deelname aan de competitie mogelijk. Andere vormen van inschrijven worden niet geaccepteerd, ook niet als deze eerder hebben plaatsgevonden.

 • De captain van een team dient te beschikken over een werkend e-mailadres dat regelmatig wordt gelezen. Dit e-mailadres moet bekend zijn bij de ledenadministratie.

 • Bij inschrijving voor de vrijdag-, zaterdag- of zondagcompetitie moet verplicht minimaal 1 persoon worden aangemeld als vrijwillige VCL (verenigingscompetitieleider).

 • Teams, die na de uiterste inschrijfdatum inschrijven, kunnen eventueel alleen toegelaten worden als het maximale aantal teams niet is overschreden.

 • Teams worden ingedeeld op basis van speelsterkte.

 • Indien een team promoveert en vervolgens wordt uitgeloot, tracht de competitiecommissie een even sterk team in te zetten.

 • Selectieteams kunnen niet worden uitgeloot.

 • Voorrang voor teams met sponsoren en/of vrijwilligers is niet van toepassing.

 • De speeldata staan op de website van LTC Soestdijk. U dient zowel op de speeldata als op alle inhaaldata een volledig team te kunnen opstellen. Let op; in november kunnen we niet garanderen dat de buitenbanen nog bespeelbaar zijn. Probeer de wedstrijden zoveel mogelijk in oktober in te halen.

 • De vrijdagavond- en zaterdagavondcompetities beginnen om 19.00 uur, waarbij de zaterdagavondcompetitie is bedoeld voor personen boven de 25 jaar. De competitiecommissie kan teams verzoeken eerder te beginnen.

 • Aan bovengenoemde punten kunnen geen rechten worden ontleend.

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitiecommissie.

 • De competitiecommissie behoudt zich het recht voor om in specifieke gevallen af te wijken van dit reglement.

 

 

VCL / competitiecommissie

Najaarscompetitie: Arthur de Kanter en Jaap Soet

Voorjaarscompetitie: Marja Brouwer, Reni van Doorn en Remco van Herwaarden

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 588 0484

LTC Soestdijk

Schrikslaan 1-3
3762 TA Soest