In memoriam

07 juli 2019


OUD VOORZITTER HENK BLOKPOEL OVERLEDEN                                                      Op 24 juni jongstleden is onze oud voorzitter Henk Blokpoel (geboren 13-9-1932) overleden. Hij werd bijna 87 jaar oud.          

Als je ruim 80 jaar oud bent, ben je vanzelfsprekend minder op de tennisbaan te vinden. Henk is echter heel lang actief gebleven en tenniste heel lang op de vrijdag avond. Onder meer met zijn vrouw Mary en met oudgedienden als Ron en Herman Kuiphof en Pierre en Ellen Dam. De borrel achteraf was vooral de laatste jaren het belangrijkste onderdeel van de avond. Het ging dan meer om de gezelligheid dan om het drankje. In 1996 had Henk nog een klein moment van beroemdheid toen hij deel nam aan de wekelijkse damesochtend. Hij was niet verkleed en deelde dit met enige schaamte mee in het jubileumnummer van het Nieuwsnet van maart 1998 (75 jarig bestaan)          

Henk is kort voorzitter van onze vereniging geweest. Hij volgde uitgaand voorzitter Ben Dooper op. Het zal 1978 en 1979 geweest zijn. De precieze data ken ik niet meer en kan ik ook niet eenvoudig achterhalen. Het waren iets roeriger tijden. Hij was de voorganger van onze ere leden Dick Luten en wijlen Ton Schneider.          

Henk kwam samen met echtgenote Mary en twee jonge kinderen uit Amsterdam naar de gemeente Soest. Het zal begin jaren 70 geweest zijn. Enthousiaste tennissers van een destijds grote club uit Amsterdam. Popeye Goldstar. Henk en Mary wendden hun kennis aan ten behoeve van onze vereniging. Ze werden zeer actieve leden. Binnen en buiten de baan. Hun zoon Remko en dochter Helen werden enthousiaste jeugdspelers. Dat vergrootte de belangstelling van Henk en Mary. Hoewel Henk een drukke baan als actuaris bij een verzekeraar in Amsterdam had, was hij veelvuldig aanwezig op de club. Eind jaren 70 werd hij ook tijdelijk voorzitter. Bij veranderingen ontstaan er groepen binnen de vereniging. Nadat de hal gerealiseerd was kwam de club in rustiger vaarwater en kon Dick Luten, toch wel de grote man achter de realisatie van de hal, de voorzittershamer overnemen. Henk trad op als onafhankelijk voorzitter en wist partijen bij elkaar te brengen. Tegelijkertijd en daarna vervulde Mary allerlei functies binnen de club en de KNLTB. Zo bleef Henk na zijn aftreden als voorzitter een betrokken lid en betrokken bij de tennisport in zijn algemeen. Dochter Helen was een talent en speelde bij de bond en daardoor toernooien door heel Nederland. Ze haalde ook eenvoudig ons eerste gemengde zondag team. Mary en in iets mindere mate Henk, legden voor de tennissport heel wat kilometers af.          

Als geïnteresseerd jong lid werd ik ergens rond 1977 aangetrokken om als een soort van tweede secretaris plaats te nemen in het bestuur. Het was officieus maar ik mocht de vergaderingen bijwonen en notuleren. Het uittypen op een schrijfmachine was toen nog echt werk, dus iedereen was blij dat ik die taak op mij nam. Het was de tijd dat de vergaderingen erg lang duurden. De hal met bestuurskamer was er nog niet dus meestal fungeerde de voorzitter als gastheer. Vergaderen op de Prins Hendriklaan duurde altijd lang. Niet dat we zoveel onderwerpen hadden maar Mary en Henk hielden van gezellige gesprekken en van een overvloedige catering. Na de koffie met wat er bij, gingen we al snel aan de frisdrank en nou ja heel soms aan iets sterkers. Voor 1.00 uur waren we gewoonlijk niet thuis. Ook ik niet, terwijl ik twee straten verwijderd woonde. Eigenlijk waren dat toch de gezelligste tijden in het bestuur. Een bestuurskamer is efficiënt. Het vergaderen gaat sneller en je hebt minder persoonlijke banden. Henk en Mary, die informeel dus ook een soort bestuurslid was,  hebben het gezellig vergaderen volgens mij uitgevonden. Die jaren waren mijn gezelligste jaren op de club. Het was een grote vriendenclub met natuurlijk aanzienlijk minder leden dan in later jaren.          

Henk is niet meer helaas. Aan ieder leven komt anno 2019  nog steeds een te vroeg einde. Ik wens Mary, Remko en Helen en kleinkinderen sterkte in deze moeilijke tijden. Het afscheid heeft in kleine kring plaatsgevonden.          

Joop van Dort        

Nieuwscategorieën