Informatie voor de KNLTB competitie/ Corona protocol LTC Soestdijk

08 september 2020


page1image1760608

Betreft: Corona Protocol/ Instructie competitie spelen bij LTC Soestdijk

Om te zorgen dat we met z’n allen op een veilige en gezonde manier sporten en waar toeschouwers veilig kunnen worden ontvangen op ons park, zijn een aantal spelregels van toepassing. Deze willen we graag vooraf met u delen zodat u niet voor verrassingen komt te staan dan wel niet geïnformeerd bent.

Bij het betreden van ons tennispark gaan wij ervan uit dat iedereen zich conformeert aan de algemeen geldende richtlijnen opgesteld vanuit Rijksoverheid, gemeente en KNLTB. Naast deze algemeen geldende richtlijnen zijn op ons park aanvullende regels van toepassing tijdens een competitiedag. Deze regels worden onderstaand beschreven en wij vertrouwen erop dat u zich ook aan deze richtlijnen conformeert.

Ontvangst

In het clubhuis en buiten op het terras gelden de horecaregels. Dit houdt in dat iedereen een vaste zitplaats dient te hebben. Helaas is er beperkte zitcapaciteit in het clubhuis en op het terras. Elk (zowel ontvangend als bezoekend) team krijgt daarom één tafel toegewezen. Deze tafel biedt plaats aan 4 spelers. Teams krijgen een tafel toegewezen in het clubhuis of buiten op het terras. Zitplaatsen op het terras of in het clubhuis zijn enkel voor spelers van de competitie. Het is toegestaan om met meer spelers te spelen, maar van het aantal tafels per team kan niet worden afgeweken. Indien een team met bijv. 6 personen speelt, is er dus voor 4 spelers plek in het clubhuis/terras. De overige 2 spelers kunnen plaatsnemen buiten de stenen muurtjes(=rode lijn op de onderstaande afbeelding). Voor gemengde zondag teams bestaand uit 6 spelers wordt in totaal 3 tafels gereserveerd (dus 1.5 per team) op het terras/in clubhuis.

page1image1759040

Registratie

Medewerker van Nivius Horeca vraagt aan iedere speler het gezondheidsformulier in te vullen met de verplichte velden. De captains verzamelen de ingevulde formulieren en overhandigen deze aan de horecamedewerker. Documenten worden voor een periode van max 2 weken bewaard en worden daarna vernietigd. Indien noodzakelijk mag het formulier gedeeld worden met GGD.

Toeschouwers

Het is toegestaan om als toeschouwer (=niet-speler) op het park te zijn. Voor de toeschouwer is het niet toegestaan in het clubhuis of op het terras plaats te nemen (buiten de muurtjes is dit wel toegestaan).

Binnen in het clubhuis een drankje halen is zeker mogelijk. Bij regen bestaat de kans dat toeschouwers worden gevraagd het park te verlaten om drukte op het terras/in clubhuis te vermijden.

Gebruik kleedkamers

Kleedkamers en douches zijn geopend echter geldt een maximaal aantal (gelijktijdige) gebruikers. Zie aanvullende instructie op de deuren.

Toezicht en handhaving

In het clubhuis en op het terras handhaven de medewerkers van Nivius Horeca. Buiten de muren van het terras is het toezicht voor rekening van de vereniging. Dit houdt in dat teams naast het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid er ook op toezien dat anderen de geldende RIVM-richtlijnen respecteren. De VCL Soestdijk kan teamcaptains vragen zijn teamgenoten, tegenstander en toeschouwers aan te spreken indien RIVM-richtlijnen niet worden nageleefd.

Bij (onvoorziene) omstandigheden waarin dit document niet voorziet, worden de instructies van Nivius Horeca barpersoneel opgevolgd.

Wij danken u voor uw begrip en wensen u een mooie competitie dag toe op ons tennispark.

Hartelijke groet,
Bestuur LTC Soestdijk
Jeugdcommissie LTC Soestdijk

Nivius Horeca

Competitieleiding LTC Soestdijk

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 588 0484

LTC Soestdijk

Schrikslaan 1-3
3762 TA Soest