Inschrijven voorjaarscompetitie 2023

08 november 2022


Beste leden,
 
Het is weer mogelijk om je in te schrijven voor de voorjaarscompetitie van 2023. Inschrijven kan uitsluitend via deze link.
 
Inschrijving van jeugd- en selectieteams gaat via de trainers.
 
Let op: Je moet alle deelnemers van je team inschrijven en verplicht min. 1 persoon invullen, die een dagdeel de rol van VCL vervult. Het invullen van een VCL geldt niet voor competitieteams op dinsdag, donderdag, vrijdagochtend en zondag 8&9.
 
Bij opmerkingen kun je bijvoorbeeld aangeven welke teamleden competitie spelen in 2 teams of uitkomen voor 2 verenigingen.
 
Inschrijven kan t/m 18 december 2022. Aanmeldingen die we daarna ontvangen, kunnen we niet meer in behandeling nemen. Je ontvangt direct na inschrijving een automatische bevestiging per e-mail. Indien je deze niet hebt ontvangen, laat het ons dan weten. Mocht je uitgeloot worden dan ontvang je bericht en bij geen bericht ben je ingeloot.
 

Heb je nog geen team maar wil je wel graag competitie spelen meld je dan aan als (reserve) speler dan proberen wij een team voor je te vinden.
 
Zie onderaan de voorwaarden voor deelname aan de voorjaarscompetitie en de competitiedata staan in de volgende link.
 
Mocht je nog vragen hebben, graag via de mail naar [email protected].
 
Met vriendelijke groet,
VCL LTC Soestdijk
 
Sandra van Drie, Marjolein Pot en Jorinde Ruizendaal

 

Voorwaarden deelname voorjaarscompetitie

 

Deze voorwaarden zijn opgesteld om alle leden gelijke kansen te geven om competitie te spelen. De afgelopen jaren is gebleken dat lang niet alle teams toegelaten kunnen worden voor competitietennis. Dit geldt voornamelijk voor de vrijdagavond voorjaarscompetitie. Deze avond blijkt populair met als gevolg dat er meer inschrijvingen zijn dan de baancapaciteit aankan. Daarnaast speelt de beperkte tijd (19.00– 23.00 uur) waarin de partijen moeten worden gespeeld een beperkende rol. Uitwijk naar de hal is niet mogelijk als structurele oplossing.

 

Voor inschrijven respectievelijk deelname aan de voorjaarscompetitie bij LTC Soestdijk geldt:

 • Inschrijven in de voorjaarscompetitie is mogelijk voor ieder lid van LTC Soestdijk.

 • Er dient als team te worden ingeschreven. Indien een lid alleen inschrijft, wordt dit lid ingeschreven als reserve.

 • Het maximaal aantal teams dat op vrijdagavond competitie kan spelen bedraagt 8.

 • Elk team moet uit minimaal 4 spelers voor de dinsdag en donderdag en minimaal 6 spelers voor de overige dagen bestaan. Worden minder spelers ingeschreven, dan worden deze teams bij eventuele loting automatisch uitgeloot.

 • Indien meer teams inschrijven dan het maximale aantal teams, dan vindt een loting plaats.

 • Eventuele loting wordt verricht door een onafhankelijk persoon aangewezen door de competitiecommissie.

 • Aan uitgelote teams wordt een voorstel gedaan om op een andere beschikbare dag competitie te spelen.

 • Teams, die voor beide competities (voorjaar& najaar), zijn uitgeloot en niet op een andere dag competitie willen/kunnen spelen, hebben voorrang bij inschrijving van de eerstvolgende competitie. Dit geldt alleen als het team uit minimaal 4 dezelfde spelers bestaat (er wordt gekeken naar teams en niet naar personen). Teams, die alleen voorjaarscompetitie spelen en 2 keer achter elkaar zijn uitgeloot en niet op een andere dag competitie willen/kunnen spelen, hebben voorrang bij inschrijving van de eerstvolgende competitie. Voorwaarde is dat het team uit minimaal 4 dezelfde spelers bestaat (er wordt gekeken naar teams en niet naar personen).

 • Per team dient één inschrijfformulier te worden ingevuld. Alleen met een volledig ingevuld inschrijfformulier is deelname aan de competitie mogelijk. Andere vormen van inschrijven worden niet geaccepteerd, ook niet als deze eerder hebben plaatsgevonden.

 • De captain van een team dient te beschikken over een werkend e-mailadres dat regelmatig wordt gelezen. Dit e-mailadres moet bekend zijn bij de ledenadministratie.

 • Bij inschrijving voor de vrijdag-, zaterdag- of zondagcompetitie moet verplicht minimaal 1 persoon worden aangemeld als vrijwillige VCL (verenigingscompetitieleider).

 • Teams, die na de uiterste inschrijfdatum inschrijven, kunnen eventueel alleen toegelaten worden als het maximale aantal teams niet is overschreden.

 • Teams worden ingedeeld op basis van speelsterkte.

 • Indien een team promoveert en vervolgens wordt uitgeloot, tracht de competitiecommissie een even sterk team in te zetten.

 • Selectieteams kunnen niet worden uitgeloot.

 • Voorrang voor teams met sponsoren en/of vrijwilligers is niet van toepassing.

 • De speeldata staan op de website van LTC Soestdijk. U dient zowel op de speeldata als op alle inhaaldata een volledig team te kunnen opstellen. Let op; in november kunnen we niet garanderen dat de buitenbanen nog bespeelbaar zijn. Probeer de wedstrijden zoveel mogelijk in oktober in te halen.

 • De vrijdagavond- en zaterdagavondcompetities beginnen om 19.00 uur, waarbij de zaterdagavondcompetitie is bedoeld voor personen boven de 25 jaar. De competitiecommissie kan teams verzoeken eerder te beginnen.

 • Aan bovengenoemde punten kunnen geen rechten worden ontleend.

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitiecommissie.

 • De competitiecommissie behoudt zich het recht voor om in specifieke gevallen af te wijken van dit reglement.

 

 

VCL / competitiecommissie

 

Voorjaarscompetitie: Marjolein Pot, Sandra van Drie en Jorinde Ruizendaal

 

Voorwaarden deelname voorjaarscompetitie.docx data-voorjaarscompetitie-alle-2023-definitief.pdf

Nieuwscategorieën