Voorwaarden najaarscompetitie

Voorwaarden deelname voorjaars- en najaarscompetitie

 

Onderstaande voorwaarden gelden vanaf de najaarscompetitie 2019.

Deze voorwaarden zijn opgesteld om alle leden gelijke kansen te geven om competitie te spelen. De afgelopen jaren is gebleken dat lang niet alle teams toegelaten kunnen worden voor competitietennis. Dit geldt voornamelijk voor de vrijdagavond voorjaars- en najaarscompetitie. Deze avond blijkt populair met als gevolg dat er meer inschrijvingen zijn dan de baancapaciteit aankan. Daarnaast speelt de beperkte tijd (19.00– 23.00 uur) waarin de partijen moeten worden gespeeld een beperkende rol. Uitwijk naar de hal is niet mogelijk als structurele oplossing.

 

Voor inschrijven respectievelijk deelname aan de voor- en/of najaarscompetitie bij LTC Soestdijk geldt:

 • Inschrijven in de voorjaars- en/of najaarscompetitie is mogelijk voor ieder lid van LTC Soestdijk.

 • Er dient als team te worden ingeschreven. Indien een lid alleen inschrijft, wordt dit lid ingeschreven als reserve.

 • Een lid mag maximaal 1 team inschrijven voor 1 competitiedag.

 • Het maximaal aantal teams dat op vrijdagavond competitie kan spelen bedraagt 8.

 • Elk team moet uit minimaal 4 spelers voor de dinsdag en donderdag bestaan en minimaal 6 spelers voor de overige dagen bestaan.Worden minder spelers ingeschreven, dan worden deze teams bij eventuele loting automatisch uitgeloot.

 • Indien meer teams inschrijven dan het maximale aantal teams, dan vindt een loting plaats.

 • Eventuele loting wordt verricht door een onafhankelijk persoon aangewezen door de competitiecommissie.

 • Aan uitgelote teams wordt een voorstel gedaan om op een andere beschikbare dag competitie te spelen.

 • Teams, die voor beide competities (voorjaar&najaar), zijn uitgeloot en niet op een andere dag competitie willen/kunnen spelen, hebben voorrang bij inschrijving van de eerstvolgende competitie. Dit geldt alleen als het team uit minimaal 4 dezelfde spelers bestaat (er wordt gekeken naar teams en niet naar personen). Teams, die alleen voorjaars- of alleen najaarscompetitie spelen en 2 keer achter elkaar zijn uitgeloot en niet op een andere dag competitie willen/kunnen spelen, hebben voorrang bij inschrijving van de eerstvolgende competitie. Voorwaarde is dat het team uit minimaal 4 dezelfde spelers bestaat (er wordt gekeken naar teams en niet naar personen).

 • Uitslagen van lotingen die voor april 2019 hebben plaatsgevonden, tellen niet mee voor de eerstvolgende competitie.

 • Per team dient één inschrijfformulier te worden ingevuld. Alleen met een volledig ingevuld inschrijfformulier is deelname aan de competitie mogelijk. Andere vormen van inschrijven worden niet geaccepteerd, ook niet als deze eerder hebben plaatsgevonden.

 • De captain van een team dient te beschikken over een werkend e-mailadres dat regelmatig wordt gelezen. Dit e-mailadres moet bekend zijn bij de ledenadministratie.

 • Bij inschrijving voor de vrijdag-, zaterdag- of zondagcompetitie moet verplicht minimaal 1 persoon worden aangemeld als vrijwillige VCL (verenigingscompetitieleider).

 • Teams, die na de uiterste inschrijfdatum inschrijven, kunnen eventueel alleen toegelaten worden als het maximale aantal teams niet is overschreden.

 • Teams worden ingedeeld op basis van speelsterkte.

 • Indien een team promoveert en vervolgens wordt uitgeloot, tracht de competitiecommissie een even sterk team in te zetten.

 • Selectieteams kunnen niet worden uitgeloot.

 • Voorrang voor teams met sponsoren en/of vrijwilligers is niet van toepassing.

 • De speeldata staan op de website van LTC Soestdijk. U dient zowel op de speeldata als op alle inhaaldata een volledig team te kunnen opstellen. Let op; in november kunnen we niet garanderen dat de buitenbanen nog bespeelbaar zijn. Probeer de wedstrijden zoveel mogelijk in oktober in te halen.

 • De vrijdagavond en zaterdagavondcompetities beginnen om 19.00 uur, waarbij de zaterdagavondcompetitie is bedoeld voor personen boven de 25 jaar en waarvan de maximale dubbel speelsterkte 7 is. De competitiecommissie kan teams verzoeken eerder te beginnen.

 • Aan bovengenoemde punten kunnen geen rechten worden ontleend.

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitiecommissie.

 • De competitiecommissie behoudt zich het recht voor om in specifieke gevallen af te wijken van dit reglement.

 

 

VCL / competitiecommissie

Najaarscompetitie: Arthur de Kanter en Jaap Soet

Voorjaarscompetitie: Marja Brouwer, Reni van Doorn en Remco van Herwaarden 

Voorwaarden deelname voorjaars- en najaarcompetitie NIEUW v2.docx

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 588 0484

LTC Soestdijk

Schrikslaan 1-3
3762 TA Soest